INTEGRACIÓ DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ PER FACILITAR LA UTILITZACIÓ DE LES TIC's EN LA TASCA DOCENT I LA GESTIÓ DEL CENTRE

* Al final de la plana teniu adjuntada la memòria del projecte
Activitats
 1ra avaluació
 • Buscar documentació i recursos que ens puguen ajudar a traure-li un major profit a la plataforma Google Apps (tots)
 • Integració d'un Moodle de proves amb l'API de Google Apps. (Pere Crespo, M. José, Juan Torres)
 • Intregració amb el sistema d'incidències (Mantis). (Eduardo)
 • Provar la integració amb els distints usuaris que participen en el projecte (tots)
 • Finalment integració del Moodle del IES l'Estació el qual està allotjat en Conselleria. (M. José)
 • Formació específica per al personal que participa en el Projecte.
 • Generar la documentació del procés. (tots)
 • Començar a preparar el material didàctic per al professorat. (tots)

 2na avaluació
 • Montar el LDAP a nivell de centre en un nou servidor. (Pere Crespo, Juan Torres)
 • Continuar amb l’elaboració de materials
 • Coordinar-se amb el professorat del grup implicat per a que els alumnes realitzen els treballs amb les eines informàtiques.
 3ra avaluació 
 • Sincronització del LDAP amb el GoogleApps. (Pere Crespo, Juan Torres)
 • Elaborar les indicacions per al professorat.
 • Detecció de problemes i suggeriments en l’ús dels materials.
 • Propostes de millora
 • Seguiment i avaluació
 • Valoració per part del professorat

Subpàgines (1): Material per al pressupost
ĉ
Pere Crespo Molina,
10 de febr. 2012, 9:11
Comments