Destacat‎ > ‎Novetats‎ > ‎

Accés a xarxes socials

17 de febr. 2011, 12:56 publicada per Pere Crespo Molina
Des de la direcció general d’Innovació Tecnològica Educativa li comuniquem que s’ha procedit a inhabilitar l’accés a les xarxes socials en la connexió d’aules dels centres educatius dependents de la Generalitat Valenciana, d’acord a l’article 13 del Reial Decret 1720/2007 de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal.
Tot intent d’accés a una xarxa social des d’un equip connectat a la xarxa d’aules obtindrà per resposta el missatge següent:
D’acord a l’article 13 del Reial Decret 1720 2007/de Desplegament de la llei Orgànica 15 1999/de protecció de dades de caràcter personal que cita :

“Podrá procedir-se al tractament de les dades dels majors de catorze anys amb el seu consentiment, excepte en aquells casos en què la Llei exigisca per a la seua prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela. En el cas dels menors de catorze anys es requerirà el consentiment dels pares o tutors”

i a les Condicions d’Ús i la Política de Privacitat de la majoria de xarxes socials en què s’especifica que l’edat mínima per a ser membre de les mateixes és 14 anys, s’ha inhabilitat l’accés a esta pàgina web.
El professorat, que dins de la seua activitat docent requerisca l’accés a les xarxes socials, podrà sol·licitar l’accés temporal a elles indicant el període de temps, obrint una incidència a través de Gestió d'incidències del SAI.
Per a més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de la pàgina web del SAI, http://sai.edu.gva.es.

Reba una salutació ben cordial.
Comments