Cicles FP d'informàtica
Amb el cicle mitjà de Tècnic de sistemes microinformàtics i xarxa podràs ser:

-Operador de teleassistència. Operador de sistemes.
-Comercial de microinformàtica 
-Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics
-Tècnic de suport informàtic. Tècnic de xarxes de dades.
-Tècnic instal·lador-reparador d'equips informàtics. 

Amb el cicle superior de Tècnic en desenrotllament d’aplicacions informàtiques podràs ser:

- Analista-programador. 
- Programador. Gestor de projectes
Comments